การอ่านคือรากฐานแห่งปัญญา

นักเรียนที่รักครับ

           “หยุดทุกอย่าง วางทุกงาน อ่านหนังสือทุกคน” เป็นโครงการที่ดีมาถึงมากที่สุดขอบอก ทุกๆวันจะได้ยินเสียงใสๆจากพิธีกรจิตอาสาเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ  มาอ่านหนังสือที่ตนเองชื่นชอบอย่างมีความสุข ตัวครูใหญ่เอง    ขอแสดงความชื่อชมที่นักเรียนที่รักทุกคนตระหนักและเห็นควาสำคัญในการอ่านการอ่านเป็นรากฐานทางปัญญา  ผู้ที่ฟังมาก  อ่านมาก ย่อมสะสมข้อมูล  ความรู้ไว้มากกว่าผู้ที่ไม่มีนิสัยรักการอ่าน อุปมาถ้าเด็กๆ  หยอดสตางค์ไว้ในกระปุกออมสินเป็นประจำทุกๆวัน   ไม่ช้าไม่นานก็เต็มกระปุก ต่างจากคนที่ไม่รู้จักออม   กี่วัน   กี่เดือนกี่ปีกระปุกออมสินก็ว่างเปล่ามีผู้กล่าวกันว่า      การอ่านหนังสือเป็นประจำทุกๆวันก็เหมือนกับการได้ออกกำลังกายสมอง ป้องกันโรคความจำเสื่อม ดีกว่าการรับประทานยาบำรุงสมองเสียอีก ใครที่ไม่ชอบกินยาและกลัวโรคความจำเสื่อมก็มาอ่านหนังสือกันทุกๆวันนะครับเมื่ออ่านมาก ฟังมาก สะสมข้อมูล ข้อความรู้ไว้มาก ข้อมูลข้อความรู้ที่ได้สะสมจากการอ่านเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะกลายเป็นคลังข้อมูล ข้อความรู้ซึ่งเป็นฐานในการคิด ไม่ว่าจะเป็น  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  คิดเชื่อมโยง คิดกว้าง คิดไกล สารพัดคิด  ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข้อความรู้ทั้งสิ้น  และเมื่อฝึกคิดบ่อยๆ   เป็นประจำสม่ำเสมอ ก็จะกลายเป็นนักสร้าง นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ วรรณกรรมดีๆ มีคุณค่าที่เกิดขึ้นมากมาย หลากหลายมิติ ก็เพราะผู้สร้างมีพื้นฐานมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งนำไปสู่ความเป็นนักคิด และนักสร้างในที่สุดครูอยากเห็นนักเรียนที่รักทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนไปตลอดชีวิตนะครับ ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นนักคิด นักสร้าง สร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและพลโลก ขอเป็นกำลังใจ แรงใจให้กับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับ

Visitors: 160,800