อัตลักษณ์

     

   

  

 

 

 

 

 

            นิมิตตฺ สาธุรูปานฺ  กตัญญู กตเวทิตา

              "ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี"

Visitors: 482,375