อนุบาล-หลักสูตรภาษาจีน

เป็นหลักสูตรภาษาจีนแนวใหม่อิงการบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่าง ๆ เช่น  ดนตรี  ศิลปะ  และคอมพิวเตอร์เป็นต้น โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว

ในระดับอนุบาลเป็นหลักสูตรที่เน้นบูรณาการกับวิชาดนตรีเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและรู้จักภาษาจีนจากการฟังและพูดเท่านั้น   แนวทางการสอนจึงสอดแทรกไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้  เพื่อให้เด็กสนุกสนานและเพลิดเพลินกับบทเรียน  เช่น  บทเพลงและนิทานต่าง ๆ เป็นต้น

Visitors: 431,562