อาคารและสถานที่

  สนามเด็กเล่น      
  ห้องสมุด
  ห้อง PLAY ROOM
  ห้องเปียโน
  สนามกีฬา
   ลานเอนกประสงค์
  สระว่ายน้ำเล็ก
  สระว่ายน้ำใหญ่
  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
   ห้องเรียนอนุบาล
   ห้องเรียนประถม
   
   
   
   
Visitors: 482,368