รับสมัครครู

    

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครครู


สอนวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- มีใบประกอบวิชาชีพครู

- จบการศึกษาปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- รักเด็กและมีมนุษยสัมพันธ์

 

รับสมัคร

ครูพี่เลี้ยง 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- มีความรับผิดชอบ

- จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ป.ว.ช และ ป.ว.ส 

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- รักเด็กและมีมนุษยสัมพันธ์ 

 

 

Visitors: 277,157