รับสมัครครู

    

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครครูสอนวิชาภาษาไทย

- มีใบประกอบวิชาชีพครู

- จบการศึกษาปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- รักเด็กและมีมนุษยสัมพันธ์

 

 


 

 

 

Visitors: 194,226