รับสมัครครู

    

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครครู

สอนวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง  ด่วน!!!

คุณสมบัติ

- มีใบประกอบวิชาชีพครู

- จบการศึกษาปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- รักเด็กและมีมนุษยสัมพันธ์

  

 

 

Visitors: 475,725