การประชุมของผู้ปกครองเครือข่าย

      ประธานและกลุ่มกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมกันประชุมแก้ปัญหานักเรียนและการเตรียมงานวันประชุมจตุภาคีในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 นี้
ซึ่งกลุ่มคณะผู้ปกครองเครือข่ายก็จะหมดวาระในสิ้นปีการศึกษานี้
Visitors: 482,375