อาคาร 1

อาคาร 1 เป็นอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ซึ่งภายในอาคารก็ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดมีทั้งหมด 2 ชั้น รอบๆอาคาร และในห้องต่างๆ มีระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยให้เก็บเด็กๆ

Visitors: 482,373