ระเบียบและกติกาการแข่งขัน

จารุวัฒน์ แชมป์เปี้ยนชิพ

สถานที่แข่งขัน

o   ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล สระขนาด 25 เมตร 6 ลู่

วันที่แข่งขัน

o   วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559

o   รายงานตัวแข่งขันเวลา 10.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 10.30 น.

การดำเนินการแข่งขันว่ายน้ำ

o   ใช้กติกาว่ายน้ำตามความเหมาะสมแต่ละระดับชั้น (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ)

o   การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL)

o   ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 10 นาที ในแต่ละรายการ

o   นักกีฬาจะต้องรายงานตัวรอรับเหรียญรางวัลทันที่ที่แข่งเสร็จ

o   ใช้นาฬิกาจับเวลาของกรรมการแต่ละลู่  และใช้ผู้ตัดสินชี้ขาด

o   ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ

คุณสมบัติ

o   นักเรียนโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลสามารถสมัครแข่งขันได้ทุกคน

o   นักเรียนภายนอกที่ลงทะเบียนเรียนว่ายน้ำพิเศษวันเสาร์

o   นักกีฬาสามารถลงสมัครในรุ่นระดับชั้นของตนเองได้เท่านั้น

o   รายการผลัดนักกีฬาที่ระดับชั้นต่ำกว่า สามารถขึ้นไปแข่งกับระดับชั้นสูงกว่าได้ แต่เลือกได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น

 

 

สถานที่รับสมัคร

o   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 

o   สมัครได้ที่ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

o   สมัครได้ที่ครูประจำชั้น

* *นักกีฬาต้องชำระเงินค่าสมัครแข่งขันพร้อมกับใบสมัคร**

** ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา รายการแข่งขันได้ที่บอร์ดข้างสระว่ายน้ำ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559**

Visitors: 156,196