วันครู

กิจกรรมสัปดาห์วันครู 11-17 มกราคม 2560

        วันที่ 13 ม.ค. 2560 ท่านผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
กล่าวปฏิญาณตนเพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชน
เพื่อการศึกษาของชาติ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู พ.ศ. 2560

กดดูภาพทั้งหมด

กิจกรรมสัปดาห์วันครู 11-17 มกราคม 2560

        วันที่ 11 ม.ค. 2560 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนร่วมใจกันทำความสะอาดสถานศึกษา
เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

กดดูภาพทั้งหมด

Visitors: 482,375