กีฬาสี ปี 2559

จัดแข่งกีฬาสี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Visitors: 482,375