เด็กเก่ง จ.ว.น.

โรงเรียนขอชื่นชม "เด็กเก่ง จ.ว.น." ทุกคนที่สอบ Pre O'Net ที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนักเรียนระดับชั้น ป.6 และป.5 โดยมีรายชื่อมีดังนี้

Visitors: 482,375