ผลสอบ National Test ของนักเรียนระดับชั้น ป.3

วิธีการ Searh ชื่อเด็กนักเรียน

กรณี เปิดใน คอมพิวเตอร์ 

1.กดคีย์บอร์ด Ctrl+f จะมีช่องขึ้นมาให้ค้นหาที่บน Browser 

2. พิมพ์ ชื่อ นักเรียนในช่อง แล้วกด Enter โปรแกรมจะเลื่อนมาที่ชื่อของเด็ก

Visitors: 475,718