บาสเกตบอล

                                                                               

      วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา

รร. จารุวัฒนนานุกูล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล ชาย และหญิง รุ่นอายุ 9 ปี 
ของ บริษัท For the Love Basketball International
ที่ โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา
เด็กเก่ง จ.ว.น. ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม 
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ ทีมบาสชาย
และได้รางวัลที่ 4 จาก ทีมบาสหญิง
รวมทั้งได้รางวัลต่างๆอีกมากมาย


ประเภท บาสหญิง
ด.ญ. ภคนันท์ น้อยเชียงคูณ ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ด.ญ. มาสิรมาส สุวรรณรัตน์ ได้รับรางวัลนักกีฬาบาสเรียนดี


ประเภท บาสชาย
ด.ช.อัครเดช จันทราสุ ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ด.ช.ศักดิพัฒน์ จงสถาพรพงศ ได้รับรางวัลนักกีฬาเรียนดี

 

                                                                               

     วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา

รร. จารุวัฒนนานุกูล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย และทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 
ของ บริษัท For the Love Basketball International
ที่ โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา
เด็กเก่ง จ.ว.น. ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ ทั้งรุ่นผู้ชาย และ รุ่นผู้หญิง
รวมทั้งได้รางวัลต่างๆอีกมากมาย


ประเภท บาสหญิง
ด.ญ.เอื้อเอ็นดู เชื้อนิล ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP)
ด.ญ.ภัสธนมนต์ พัฒนาอัครนนท์ ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ด.ญ.ณัชนันท์ เสน่ห์นุกูล ได้รับรางวัลนักกีฬาบาสเรียนดี


ประเภท บาสชาย
ด.ช.ชินาธิป ธูปหอม ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP)
ด.ช. นภัสดล หมอกยา ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ด.ช.ธิติ ไชยพรม ได้รับรางวัลนักกีฬาเรียนดี

 

Visitors: 127,826