อบรมครู ปีการศึกษา 2560

        โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคุณครูมากขึ้น เป็นประจำทุกเดือน มาโดยตลอด โดยการอบรมแต่ละครั้งจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ และเป็นมี่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร และคุณครู อาทิ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการระบุมโนทัศน์และการสอนมโนทัศน์ ตอน 2

วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2560

บรรยายโดย รศ. ดร. ทิศนา แขมมณี

           

          

  กดเพื่อดูภาพทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการระบุมโนทัศน์และการสอนมโนทัศน์

วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560

บรรยายโดย รศ. ดร. ทิศนา แขมมณี

             

           

 กดเพื่อดูภาพทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2560

องค์ประกอบสำคัญของแผนการสอน บรรยายโดย อ.ฤทธิกร หุ่นตรีกุล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บรรยายโดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

                 

               

 กดเพื่อดูภาพทั้งหมด

 

Visitors: 482,369