ยิ้มง่าย ไหว้สวย

     กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนของเรานั้น รู้จักความสำคัญของการไหว้ และรู้จักไหว้ให้ถูกต้อง และการไหว้แบบนี้ก็จะติดตัวเด็กไป และสามารถใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะไปที่ใด เพราะการไหว้เป็นประเพณีไทยที่สวยงาม โดยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

Visitors: 456,542