ผลนั้นเกิดแต่เหตุปัจจัย

สารจากผู้อำนวยการ ผลนั้นเกิดแต่เหตุปัจจัย

 นักเรียนที่รักครับ

         ครูใหญ่ในนามคณะกรรมการบริหาร คุณครู บุคลากรของโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีในความรู้ ความ สามารถที่หลากหลายด้านของนักเรียน (ด้านวิชาการ  กีฬา  ดนตรี และศิลปะ)

         ด้านวิชาการนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาในโรงเรียนชั้นนำทั้งฝั่งพระนคร และธนบุรี ทั้งโปรแกรม ปกติ/Gifted   Program / English  Program  มีผลสัมฤทธิ์จาการสอบ ONET, TEDET  และ Pre-test  เข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาเป็นที่น่าพึงพอใจและภาคภูมิใจ

        ด้านการกีฬาว่ายน้ำ และบาสเกตบอล นักกีฬาว่ายน้ำ ชาย-หญิง ได้รับรางวัล เหรียญทองคำ  เหรียญเงิน เหรียญทองแดงในทุกสระทุกสนามการแข่งขัน  ล่าสุดจากการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ. รายการ สปอนเซอร์ไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  “OBEC  SPONSOR  BASKETBALL  THAILAND  CHAMPIONSHIP  2017”  (วันที่ 31  สิงหาคม 2560 ณ  จ.ลำพูน) ทีมนักบาสเก็ตบอลชายรุ่นอายุ ไม่เกิน  11  ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   และเด็กชาย ปิตินันท์  พรมพิทักษ์ ชั้น ป.5  ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม (MPV) ส่วนทีมนักบาสเก็ตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 11  ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทางด้านศิลปะ ดนตรี ก็ได้รับรางวัล เช่นกัน

        จากผลงานแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าวข้างต้น ในเกือบทุกปีการศึกษานั้น คำถามสำคัญที่ครูใหญ่ได้ถามนักเรียน ว่า  หาก “ผลนั้นเกิดแต่เหตุปัจจัย”  การที่นักเรียนจะประสบกับความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเรียน  การงาน หรืออื่นๆ เหตุปัจจัยที่สำคัญ คืออะไร จากคำตอบที่ได้รับจากนักเรียนที่หลากหลายความ คิดเห็น พอจะสรุปได้ว่า เหตุปัจจัยที่นำมา ซึ่งความสำเร็จนั้นคือ

                 1. เหตุปัจจัยภายใน                                   2. เหตุปัจจัยภายนอก

                เหตุปัจจัยภายใน หมายถึง ตัวนักเรียนเองที่มีฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  และวิมังสา  มีสมาธิ  สติและปัญญา ใน เรื่องนั้น ๆ ส่วนเหตุปัจจัยภายนอก คือการได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อ-คุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และ โรงเรียน  ทั้งเหตุปัจจัยภายใน และภายนอกที่ก่อให้เกิดความสำเร็จนี้  เรารวมเรียกว่า พลังสี่ประสาน อันได้แก่ ตัวนักเรียน  ผู้ปกครอง  คุณครู และโรงเรียน (คณะผู้บริหาร) นักเรียนที่รักครับ พึงระลึกอยู่เสมอว่า การที่เรา ประสบกับความสำเร็จนั้น ต้องประกอบด้วยเหตุ ปัจจัยทั้งภายใน และภายนอก คุณพ่อ-คุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และโรงเรียน(คณะผู้บริหาร)มีพระคุณต่อเรา  เราต้องให้ คำมั่นสัญญากับตัวเองว่า เราจะตั้งใจศึกษาเล่า เรียน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของวงศ์ตระกูล  ลูกศิษย์ที่ดีของ คุณครู โรงเรียน และเป็นพลเมืองดี ของชาติบ้านเมือง

                ท้ายนี้ ครูใหญ่ในนามคณะครู ขออำนวยอวยพรให้นักเรียนที่รักทุกคน ประสบแต่ความสุขสวัสดี  ปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม ขอให้สมประสงค์ทุกประการ

 

ด้วยรักและปรารถนาดี

ครูฤทธิกร  หุ่นตรีกุล

  บทความจากวารสารจารุวัฒนานุกูลประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 

 

Visitors: 482,369