ราชโอรสปริทรรศน์ 61

           28/1/62

                   โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ รายการราชโอรสปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนวัดราชโอรส เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62 มีรายการแข่งขันมากมาย อาทิ ศิลปะ ตอบปัญหาวิชาการ  ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากมาย เด็กๆของเราสามารถคว้ารางวัลอะไรกลับมาบ้าง มาดูกันเลยจ้า

รายการแข่งขันวาดภาพ ระบายสี ระดับชั้น ป.4 - ป.6

 1 ด.ญ.ศศิธร  เทพหล้า  ป.5/1  รองชนะเลิศอันดับ 1

 2 ด.ช.วีรากร  คุปตจิต  ป.5/1  รองชนะเลิศอันดับ 2

 3 ด.ช.ชนาธิป  แซ่หยาง  ป.4/6  ชมเชย

 รายการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

 1 ด.ญ.ปาณิสรา  เตชะอำนวยสุข  ป.5/6  ชนะเลิศ

 2 ด.ญ.พรสวรรค์  จันทะศรี  ป.5/2  รองชนะเลิศอันดับ 1

รายการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ

 1 ด.ช.นิลตวา  หังสาจะระ  ป.6/1  ชนะเลิศ

รายการแข่งขัน A-Math

รองชนะเลิศอันดับ 1 

 1 ด.ช.ธชกร กิจฤดีเลิศ  ป.6/2  

 2 ด.ช.ณฐกร  ศรีงามดี    ป.6/2 

 รายการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

ชนะเลิศ

 1 ด.ญ.ปิยาพัทร  สิงห์โท  ป.6/1  

 2 ด.ญ.มุจลินท์  ศรีศุภโชค    ป.6/1 

รายการแข่งขันคิดเลขเร็ว

 1 ด.ช.ธฐกร  บุญสิทธิ์พิชัย ป.6/1  ชนะเลิศ

 2 ด.ช.สิทธิภาคย์  อัศวสถาพรผล  ป.6/1  รองชนะเลิศอันดับ 1

 รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์

 1 ด.ญ.อรวรรณ  ตุโสตร ป.6/1  รองชนะเลิศอันดับ 2

      มายลโฉมของเด็กเก่ง จ.ว.น กันเลย.......

 

Visitors: 456,545