โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

กรุณากรอกข้อความ...

     เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

                      เปิดรับสมัครตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่  ถึง ป.6

                            - ระดับเนอสเซอรี่(เด็กเล็ก)   รับตั้งแต่อายุ   1   ขวบครึ่ง

                            - ระดับเตรียมอนุบาล   รับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ

                            - ระดับอนุบาลศึกษา (ระดับอนุบาล 1 – อนุบาล 3) รับสมัครตั้งแต่อายุ 3 ขวบ 

                            - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

                          ปัจจุบันมี 3 โปรแกรม คือ
               1.โปรแกรมปกติ (ตั้งแต่อนุบาล1-ประถม6)
               2. โปรแกรม Intensive English Program ( IEP)  ตั้งแต่อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
               3. โปรแกรม Advance Program (math - science)(โปรแกรมส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ

                   ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)( ตั้งแต่ ป.4 - ป.6 )

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-416-7070

 

    • กราฟเปรียบเทียบ onet.jpg
      ผลการสอนระดับชาติ (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมีคะแนนสอบ O-NET เฉลี่ยปีการศึกษาล่าสุด (2558) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับกรุงเทพมหานคร ระดับสังกัด(ร.ร.เอกชน) แ...
    • ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ยังไม่มีการรับสมัคร สนใจติอต่อสอบถาม 02-4167070 หรือ 024151188 หรือสมัครได้ที่โรงเรียน วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
Visitors: 88,757