โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการ โทร.02-416-7070

ประกาศ
เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน
โรงเรียนหยุดทำการ
วันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2561
และวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2561
เปิดทำการ
ตั้งแต่วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561
และวันที่ 16 -19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-14.00 น.

  

 

ประกาศ 
รับสมัครครูเพิ่มเติม ตำแหน่งดังนี้

ครูปฐมวัย 2 ตำแหน่ง 
ครูคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง 
ครูภาษาไทย 2 ตำแหน่ง 
วิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 
พลศึกษา 1 ตำแหน่ง

 

       
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1- ป.3 ารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.4 - ป.6 ารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น อ.1 - อ.3

 

 

Visitors: 162,739