โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการ โทร.02-416-7070

  เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านโปรดทราบ
เนื่องจากทางสถานีตำรวจท่าข้ามต้องการจัดระเบียบจราจร
โดยรอบบริเวณโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เพื่อแก้ไขปัญหารถติด
จึงขอความร่วมมือทางโรงเรียนปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ
ภายในถนนพระรามที่ 2 ซอย 56 ให้เป็นไปตามข้อตกลง ดังนี้
รถยนต์ทุกคันที่วิ่งออกจากโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
จะต้องเลี้ยวซ้าย (ห้ามเลี้ยวขวาโดยเด็ดขาด)
หากท่านใดประสงค์จะใช้เส้นทางถนนพระรามที่ 2
ให้ใช้เส้นทางออกถนนพระรามที่ 2 ซอย 54 แทน


จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้ง

  ผลคะแนนสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม..

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้เข้ารับการสอบ Pre O'Net
ที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1
และตามรายวิชาต่างๆก็ได้คะแนนอันดับต้นๆเช่นเดียวกัน
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม..


 


Visitors: 123,681