โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล......ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป .....

 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล จัดการศึกษา

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
 
 • ระดับเตรียมอนุบาล

  รับนักเรียนเตรียมอนุบาลอายุตั้งแต่ 1.6 - 3 ปี
 • ระดับอนุบาล

  ชั้นอนุบาล 1 นักเรียนต้องมีอายุครบ 3 ปี โดยนับจากวันที่ 16 พฤษภาคม หากอายุไม่ถึง ต้องเรียนที่ชั้นเตรียมอนุบาล
 • ระดับประถม

  จัดการเรียนเชิงรุก (Model 777 , Design Thinking Process , Project Based Learning) และ
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและไวยากรณ์
Visitors: 554,540