โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

     เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

                      เปิดรับสมัครตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่  ถึง ป.6

                            - ระดับเนอสเซอรี่(เด็กเล็ก)   รับตั้งแต่อายุ   1   ขวบครึ่ง

                            - ระดับเตรียมอนุบาล   รับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ

                            - ระดับอนุบาลศึกษา (ระดับอนุบาล 1 – อนุบาล 3) รับสมัครตั้งแต่อายุ 3 ขวบ 

                            - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

                          ปัจจุบันมี 3 โปรแกรม คือ
               1.โปรแกรมปกติ (ตั้งแต่อนุบาล1-ประถม6)
               2. โปรแกรม Intensive English Program ( IEP)  ตั้งแต่อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
               3. โปรแกรม Advance Program (math - science)(โปรแกรมส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ

                   ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)( ตั้งแต่ ป.4 - ป.6 )

 

Visitors: 33,159