โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการ โทร.02-4167070

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้เข้ารับการสอบ Pre O'Net
ที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1
และตามรายวิชาต่างๆก็ได้คะแนนอันดับต้นๆเช่นเดียวกัน
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม..


 


Visitors: 120,454