ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

           การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

-                          ปิดรับสมัครตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่  ถึง ป.6

-                       *ระดับเนอสเซอรี่(เด็กเล็ก)   รับตั้งแต่อายุ   1   ขวบครึ่ง

                     *ระดับเตรียมอนุบาล   รับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ

                     *ระดับอนุบาลศึกษา (ระดับอนุบาล 1 – อนุบาล 3) รับสมัครตั้งแต่อายุ 3 ขวบ 

-                       *ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

         ปัจจุบันมี 3 โปรแกรม คือ
                    1.โปรแกรมสามัญ (ตั้งแต่อนุบาล1-ประถม6)
                    2. โปรแกรม IEP (Intensive English Program)  ตั้งแต่อนุบาล1-ประถม6 
                    3. โปรแกรม advance(math - science) (โปรแกรมส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศใน 

                          วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับ)

                          ( ตั้งแต่ ป.4 - ป.6 ) 

 

Visitors: 482,375