อนุบาล-หลักสูตรดนตรี

         การพัฒนากระบวนการฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กได้ง่ายและดีที่สุดคือ “การใช้ดนตรีเป็นสื่อ”  เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกโดยวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบเป็นวัยที่เด็กมีการเรียนรู้และพัฒนามากที่สุด  สมองเด็กวัยนี้จะเจริญเติบโตมากที่สุด  เด็กวัยอนุบาลหากได้มีโอกาสร้องเพลง  ร้องโน้ตเพลง  สนุกกับเสียงเพลง  ได้บรรเลงเพลงกับเครื่องดนตรีทำให้สามารถแยกแยะเสียงสูง  ต่ำได้อย่างแม่นยำ

          หลักสูตรดนตรีในระดับอนุบาลเป็นหลักสูตรหูทิพย์  ฝึกทักษะในการฟังเสียงโน๊ตสามารถบอกเสียงโน้ตที่ได้ยินได้   มีทักษะในการร้องทั้งในด้านการร้องเพลงและร้องโน้ตเพลง  รวมถึงทักษะในการเล่นเครื่องดนตรี (คีย์บอร์ด)   เราเชื่อว่าเด็กที่ได้รับการส่งเสริมทางด้านดนตรีจะทำให้มีสมาธิในการเรียนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ต่อไป

 

Visitors: 431,570