อนุบาล-หลักสูตรจินตคณิต

 จากการวิจัยพบว่า  อัจฉริยภาพของมนุษย์สามารถพัฒนาได้  หากได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้และที่สำคัญหากสมองซึกซ้ายและซึกขวาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พลังสมองของเราก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์  หรืออีกนัยหนึ่งหากเราใช้สมองทั้ง 2 ซึกในการเรียนรู้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

- เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมองทั้งซึกซ้ายและซีกขวาไปพร้อม ๆ กัน

- เป็นหลักสูตรที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองให้สมองได้ออกกำลังกาย  ช่วยให้เกิดความคิดที่ว่องไวขึ้น

- กระตุ้นให้เด็กฝึกสมาธิในการฟังไปพร้อมกับการสร้างพลังคิดคำนวนทางคณิตศาสตร์

- กระตุ้นให้เด็กฝึกพลังการมโนภาพ  การคิดคำนวณเพื่อศักยภาพที่ดีสำหรับอนาคต

- ช่วยให้สามารถคิดคำนวณการบวก  ลบ  คูณ  หาร ในใจได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งช่วยเพิ่มไหวพริบทางคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น

 

Visitors: 431,574