อนุบาล-ว่ายน้ำ

การเรียนว่ายน้ำจะเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - ป.6 เด็กๆจะได้สนุกสนานกับ การเรียนกิจกรรมว่ายน้ำที่สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ในการสอนว่ายน้ำโดยเฉพาะจบการศึกษาด้านการสอนพละศึกษาโดยตรงทำให้มีความเข้าใจในธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง
การสอนจะเริ่มตั้งแต่การสร้างความคุ้นเคยไม่ให้เด็กกลัวที่จะลงสระ การสอนกลั้นหายใจในน้ำ
เป่าปากในน้ำจนถึงการสอนทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น จนสามารถดูแลตนเองได้ในขณะอยู่ในน้ำ

ส่วนในด้านการรักษาความปลอดภัยทางโรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กการลงว่ายน้ำแต่ละครั้งจะมีครูสอนว่ายน้ำ 2 ท่าน  ผู้ดูแลความปลอดภัยในสระ 1 ท่าน และครูประจำชั้นอีก 2 ท่าน

Visitors: 431,566