วิชาจินตคณิต

จินตคณิต เป็นนวัตกรรมใหม่ของสถาบันพลังปัญญาส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สนุก และกล้าสู้กับการคติดคำนวณตัวเลข ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของคณิตศาสตร์  ฝึกฝนให้เด็กได้ใช้สมองซีกขวา  เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ ร่วมกับการทำงานของสมองซีกซ้าย ซึ่งเป็นการทำงานด้านตรรกะ ในการคิดคำนวณตัวเลข โดยการใช้ลูกคิดเป็นสื่อ ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาด้านการทำงานของสมองได้ดียิ่งขึ้น 

Visitors: 431,570