กิจกรรมปีการศึกษา 2560

         ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลได้จัดกิจกรรมมากมาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กนักเรียนของเรา ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเกร็ดความรู้ ในเรื่องอุบัติภัยต่างๆ ทั้งการเอาตัวรอด  การออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค   การอบรมมารยาทในการไหว้  การเลือกตั้งภายในโรงเรียน การทำความสะอาดในห้องเรียน  การบำเพ็ญประโยชน์  การร่วมกันแสดงความยินดีกับเหล่านักเรียนที่ออกไปแข่งขันในรายการต่างๆไม่ว่าจะทางด้าน กีฬาหรือวิชาการ  กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมจากด้านนอกมาให้ความสนุกแก่นักเรียนของเรามากมาย 

 

คลิ๊กดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 190,301