ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนอัพเดทได้ที่ facebook 

https://www.facebook.com/charuwatofficial     


Visitors: 548,011