ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนอัพเดทได้ที่ facebook 

https://www.facebook.com/charuwatofficial     

Visitors: 482,368