Open House RST

           29/1/62

                โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน จัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 รายการ R.S.T. Open House 2019 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา เด็กๆของโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในรายการนี้ ได้แสดงความสามารถหลากหลายด้าน และคว้ารางวัลกลับมาให้โรงเรียนได้อย่างภาคภูมิ รายละเอียดรางวัล มีดังนี้

 

Visitors: 464,370